سنگ آهن گهرزمین

از سال 1396 تا سال 1398 (در حال استفاده، پشتیبانی راهکار خلاق)

شرکت سنگ آهن گهر زمین یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در زمینه اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره، گندله و فولاد از آن در ایران می باشد.

استخراج سالیانه  15 میلیون تن سنگ آهن، تولید سالیانه 10 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن، تولید سالیانه 10 میلیون تن گندله از اهداف این شرکت می باشد.

پورتال سازمانی، سیستم مدیریت اسناد، مدیریت اطلاعات قراردادها، مدیریت درخواستهای فناوری اطلاعات و برخی زیرسیستم های دیگر در بستر شیرپوینت برای این شرکت توسط راهکــارخــلاق طراحی و پیاده سازی شده است.

تصاویری از پروژه

شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق