اجرای راهکارهای شیرپوینت

  • شانزده سال تجربه پیاده سازی شیرپوینت
  • تجربه پیاده سازی شیرپوینت در خارج از کشور
  • پیاده سازی با امکانات موجود شیرپوینت
touch_app فروش سورس کد فارسی ساز

شرکت راهکار خلاق از سال ۱۳۸۴ به صورت تخصصی و انحصاری روی پیاده سازی شیرپوینت برای شرکت های مختلف اشتغال داشته است. اولین پیاده سازی های شیرپوینت در ایران توسط راهکار خلاق انجام شده است. راهکار خلاق در حال حاضر و پس از شانزده سال پیاده سازی شیرپوینت برای شرکت های مختلف روی پیاده سازی مدیریت اسناد سازمانی و مدیریت اسناد مهندسی تمرکز دارد. تجربه شرکت راهکار خلاق و مطالعات جهانی نشان می‌دهد شیرپوینت یکی از بهترین فناوریهای جهان برای مدیریت محتویات و مستندات است و به همین خاطر شرکت راهکار خلاق روی پیاده سازی هرچه بهتر و بهینه تر مدیریت اسناد برای سازمانهای بزرگ و کوچک تمرکز دارد.