سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران

از سال 1397 تا سال 1398 (فعال)

​ایران در سال‌های دهه چهل شمسی همزمان با توسعه اجتماعی، شاهد وقوع انقلاب صنعتی در مقیاس کوچکی بود که منجر به افزایش سهم تولید ناخالص ملی، ازدیاد تعداد کارخانه‌ها و بالارفتن تولید برخی صنایع مادر شد. حمایت‌های همه جانبه دولت افزایش یافت و بخش صنعت در این دوره‌ با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای که ارائه می‌​شد تغییرات وسیعی را تجربه نمود.با توجه به رشد تغییرات، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  در  تيرماه 1346 با دو وظيفه اصلي ايجاد بنگاه‌هاي صنعتي جديد و نوسازي بنگاه‌هاي فرسوده تأسيس گردید و ….

پورتال داخلی سازمان و مدیریت اسناد این سازمان (برای بخشی از اسناد) توسط راهکــارخــلاق طراحی و پیاده سازی گردیده است.

تصاویری از پروژه

شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق