گروه شرکتهای ایبکو

از سال 1399 تا اکنون (در حال استفاده، پشتیبانی راهکار خلاق)

گروه شرکتهای ایبکو در زمینه معدن فعال است.

پورتال مدیریت اسناد و پورتال سازمانی این شرکت توسط شرکت راهکار خلاق با استفاده از فناوری شیرپوینت پیاده سازی شده است و در حال استفاده علمیاتی می‌باشد. همه مستندات ایزو و همه سوابق و مدارک این شرکت در محیط شیرپوینت مکانیزه شده است و مستندات، مدارک و سوابق توسط واحدهای مختلف در محیط شیرپوینت بارگذاری می‌شود و توسط کارمندان و مدیران ارشد شرکت در مرکز مدیریت اسناد با در نظر داشتن دسترسی هر شخص نمایش داده می‌شود.

امکان جستجوی اسناد بر اساس محتوای سند و مشخصات سند وجود دارد. همچنین امکان فلیتر کردن اسناد بر اساس واحد سازمانی، نوع سند یا مدرک، سطح محرمانگی، کسب و کار وابسته، گروه فرايندی و مکان نگهداری سند کاغذی در مرکز مدیریت اسناد فراهم شده است.

تصاویری از این پروژه را در ادامه می‌توانید مشاهده نمایید.

تصاویری از پروژه

شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق