رهســا آسمان

از سال 1392 تا سال 1396 (غیرفعال)

رهســا آسمان خدمات ابری شیرپوینت، آفیس آنلاین، پراجکت سرور و اکسچنج است که توسط راهکار خلاق ارایه شده است. رهسا آسمان در سالهای ۹۳ تا ۹۶ سرویس ابری برای ۲۵ شرکت بزرگ و کوچک ارایه نمود که فیلم نمایشی برخی از این مشتریان در پایین آمده است.

آفیس آنلاین و اکسچنج آنلاین برای اولین بار توسط شرکت راهکار خلاق و فارسی سازی شدند و با پشتیبانی از تاریج هجری شمسی در خدمات رهسا آسمان ارایه شدند.

خدمات ابری در حد و اندازه رهســا آسمان هنوز توسط هیچ شرکت ایرانی ارایه نشده است ! شرکت راهکار خلاق این خدمات را با الگو برداری از خدمات Office365 شرکت مایکروسافت در سال ۱۳۹۲ در ایران اجرا کرد و با وجود اینکه همه موضوعات و مسایل فنی این خدمات به خوبی مشابه خدمات ابری شرکت مایکروسافت پیاده سازی شدند ولی از نظر پشتیبانی و ساختار سازمانی مورد نیاز برای اریه چنین خدمات گسترده ای شرکت راهکار خلاق موفق به ادامه این خدمات نبود و رهسا آسمان در سال ۱۳۹۷ بازنشسته شد.

فیلم پیاده سازی برخی از مشتریان رهسا آسمان در ادامه آمده است :