توزیع نیروی برق استان زنجان

از سال 1393 تا سال 1396 (در حال استفاده، پشتیبانی توسط کارفرما)

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان درتاریخ 1372/01/01 با  101 مگاوات پیک بار و 136259 مشترک عملاً از شرکت برق منطقه ای زنجان منفک گردید و درحال حاضر دارای ۷ شهرستان ، 12 شهر ، ۱۵ بخش و46 دهستان میباشدکه باتعداد 3644 پست هوائی و زمینی باقدرتی حدود 725 مگاولت آمپر و با 5924 کیلومتر طول شبکه20 کیلوولت هوائی و زمینی و با4067 کیلومتر طول شبکه فشار ضعیف هوائی وزمینی و 882 روستای برقدار فعالیت خود را ادامه میدهد.

پورتال سازمانی، مدیریت پیشرفته پروژه ها و برخی از گزارشات مورد نیاز این شرکت توسط راهکــار خــلاق طراحی و پیاده سازی شده است.

برخی سامانه‌های پیاده سازی شده برای این شرکت را در فیلم‌های زیر مشاهده فرمایید: