آریوژن فارمد

از سال 1396 تا سال 1398 (در حال استفاده، پشتیبانی راهکار خلاق)

شرکت دانش بنیان آریوژن فارمد در سال 1389 با بهره گیری از تحصیل کردگان و متخصصین با تجربه صنعت بیوتکنولوژی دارویی دست به کار ایجاد مجموعه ای جدید و منحصر به فرد با هدف تحقیق، توسعه و تولید داروهای نوترکیب و بالاخص آنتی بادی های مونوکلونال دارویی شدند. آریوژن فارمد با فلسفه ی در هم آمیختن هنر داروسازی و فناوری زیستی پایه گذاری شده است. با استفاده از عناصر معماری بومی و الزامات صنایع داروسازی و با بهره گیری از روزآمدترین ساختارهای بیوتکنولوژی و با تلفیق عناصر معماری مدرن و بومی با الزامات صنایع داروسازی و بهره گیری از روزآمدترین ساختارهای بیوتکنولوژی، شکل گرفته است.

مدیریت اسناد، پورتال سازمانی و برخی زیر سیستم های دیگر در محیط شیرپوینت برای آریوژن فارمد توسط راهکــار خــلاق طراحی و پیاده سازی شده است.

تصاویری از پروژه

شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق