​​​​​​​​​​پراجکت سرور نرم افزار قدرتمند شرکت مایکروسافت برای مدیریت پیشرفته پروژه ها بر اساس اهداف راهبردی سازمان می باشد.

پراجکت سرور اکنون به عنوان یکی از کاملترین راهکارهای مدیریت پروژه در جهان شناخته می شود. یکپارچگی جامع با دیگر محصولات شرکت مایکروسافت از جمله محصولات آفیس و پراجکت، یکپارچگی به منظور مدیریت مستندات و تعاملات سازمانی، و سهولت استفاده مهمترین مزایای پراجکت سرور می باشند.

راهکار خلاق زبان فارسی و تاریخ شمسی را به این فناوری افزوده است و کاملترین و در عین حال ساده ترین ابزار مدیریت پروژه در ایران استفاده از پراجکت سرور فارسی راهکار خلاق می باشد.

پراجکت سرور فارسی