​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​نینتکس فرم برای سفارشی سازی فرم ها در شیرپوینت شما استفاده می شود. شما با استفاده از نینتکس فرم با سهولت می توانید فرم های خود را در لیست های شیرپوینت و در مخزن مستندات سفارشی سازی نمایید. فرم های طراحی شده با نینتکس فرم بسیار ساده و زیبا هستند و در هر مرورگری و با استفاده از همه ابزارهای موبایل و تبلت قابل مشاهده می باشند. شما با استفاده از نینتکس فرم می توانید یک فرم را به گونه ای طراحی نمایید که در صفحه کامپیوتر، تبلت ها و در صفحات موبایل به صورت مناسب با این صفحات نمایش داده شود.

نینتکس فرم می تواند فرم ها در فرایند های طراحی شده با ابزار طراحی فرایند نینتکس را نیز سفارشی سازی کند و افزونه های مناسبی برای تلفن های همراه دارد که عملیات تایید و پاسخگویی به یک فرایند را در تلفن همراه شما ساده تر از همیشه امکان پذیر می نماید.