​​

 

سفارشی سازی فرایند های شما در محیط مدیریت پروژه و طراحی فرم های و فرایند های خاص دفتر مدیریت پروژه شما توسط نینتکس برای پراجکت سرور انجام می شود.


                                                             ​

 

شما با استفاده از این ابزار به سادگی و بدون نیاز به کد نویسی می توانید فرایند های تایید وظایف و به روز رسانی وظایف در محیط پراجکت سرور را چند مرحله ای و مناسب با فرایند های کاری خود تغییر دهید. مدیریت پیشنهادات (Demand-Management) جدید درخواست شروع پروژه برای ایده های جدید در سازمان وظیفه دیگری است که توسط این ابزار انجام می شود.