۱۳۹۶/۱۱/۲۹


همکاران خوب ما در شرکت چارگون، تسلیت !​

چهار نفر از جوانان پرامید این کشور، چهار نفر از بچه‌های خوب چارگون، چهار نفر از گل‌های زیبای این کشور پر پر شدند !​


chargoon.jpg


چهار نفر از بچه‌های زیبای این کشور که با هزار امید به آینده خودشان ، مشغول کار بودند پر کشیدند و رفتند. چهار خانواده محترم ایشان که هزار امید و آرزو برای عزیزان‌شان داشتند داغ‌دار شدند. بیش از ۶۰ نفر عزیزان ما در این هواپیما پرپر شدند و بیش از ۶۰۰ خانواده ایشان امروز داغ دار عزیزانشان هستند.

خدایا نجاتمان بده !

خدایا نجاتمان بده از این همه شر و بدی و بی مسوولیتی بی‌مسولان که دامن کشورمان را گرفته است. خدایا نجاتمان بده از این همه خبر بد و آزاردهنده که هر سال و هر ماه و هر هفته و هر روز امید جوانان این کشور را از یک زندگی معمولی که شایسته ایشان است نا امید می کند.


همکاران عزیز ما در شرکت چارگون، تسلیت صمیمانه همه ما در شرکت‌های نرم افزاری و همه ما در صنعت آی تی کشور را پذیرا باشید. 

برای همه شما عزیزان، و خانواده عزیزان از دست رفته و برای همه خانواده‌ها و آشنایان ۶۳ عزیز پر کشیده آرزوی صبر و بردباری داریم.poem.png