1397/07/02

​​

شرکت سنگ ‌آهن گهرزمین، بنا به اراده و دستور وزیر وقت وزارت صنایع و معادن جناب آقای دکتر جهانگیری و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در تاریخ 1383/11/28 تحت شماره 1735 نزد اداره ثبت شرکت‌های سیرجان، بمنظور بهره ‌برداری از آنومالی سنگ‌آهن شماره 3 گل‌گهر با ذخیره 643 میلیون تاسیس گردید. در این راستا برنامه‌ریزی تولید سالانه 15 میلیون تن سنگ‌آهن به همراه برداشت 60 میلیون تن باطله، جمعاً 75 میلیون تن عملیات معدنکاری به ‌منظور تولید سالیانه 10 میلیون تن کنسانتره و 10 میلیون تن گندله جهت تأمین خوراک موردنیاز کارخانجات فولاد و تحقق اهداف چشم‌انداز توسعه 20 ساله صنایع فولاد کشور تأسیس گردید که دارای قابلیت های بسیاری برای رقابت در سطح جهانی می باشد و پس از اجرای طرح‌ های در دست اقدام زمینه اشتغال حدود 3000 نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم فراهم خواهد گردید.

شرکت سنگ آهن گوهر زمین، رهسا باران را  سال 1396 در سازمان خود عملیاتی کرده و اکنون مرکز مدیریت اسناد را برای سازمان خود انتخاب و عملیاتی کرده است.

مدیریت اسناد سازمانی، بایگانی همه مستندات مهم مجموعه شما می باشد. همه مستندات مهم پروژه ها، واحدهای سازمانی، مستندات ستادی، گزارشات، صورت جلسات و همه مستنداتی که برای سازمان شما مهم هستند و باید در یک محیط بایگانی شوند در مرکز مدیریت اسناد نگهداری می شوند. مدیریت اسناد سازمانی، زیر نظر مدیریت ارشد مجموعه شما اداره می شود و همه واحدهای سازمانی و پروژه ها موظف هستند مستندات نهایی را برای بایگانی بلند مدت به مرکز مدیریت اسناد و سوابق ارسال نمایند.

 

​ ​

ﺳﺎدﮔﯽ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺪف طراحی محصولات رهســـا باران است.