2 خرداد 1394

​​​​​سایت داروسازی عبیدی با میزبانی رهسا آسمان​ پیاده سازی شد.​ ​سایت دارای بخش های متفاوتی است که برای پیاده سازی آنها از تکنولوژی های متفاوت و ویژه ای استفاده شده است.​​ 

سایت علاوه بر بخش های متفاوت دارای بخش محصولات نیز می باشد و در بخش محصولات اطلاعات مربوط به داروها نمایش داده می شود و می توان دارو ها را به راحتی بر اساس گروه درمانی, شکل دارویی و یا امتیازی که به دارو داده شده است فیلتر کرد و فقط داروهای مد نظر  را مشاهده نمود.

در سایت بخش های برای سوالات متداول​, اخبار, توصیه های برای مصرف کنندگان و ... در نظر گرفته شده است.

مشاهده وب سایت​​