​​​​​​​​​​​​​​

 

 

نهایی شدن قرارداد پیاده سازی رهسا باران در شرکت ایران تابلوhttp://www.sharepointsolutions.ir/news/Pages/RahsaBaranIranTablo.aspxنهایی شدن قرارداد پیاده سازی رهسا باران در شرکت ایران تابلو۱۳۹۷/۰۷/۱۸
عملیاتی شدن مدیریت اسناد سازمانی در شرکت سنگ آهن گوهر زمینhttp://www.sharepointsolutions.ir/news/Pages/عملیاتی-شدن-مدیریت-اسناد-سازمانی-در-شرکت-سنگ-آهن-گوهر-زمین.aspxعملیاتی شدن مدیریت اسناد سازمانی در شرکت سنگ آهن گوهر زمین1397/07/02
عملیاتی شدن رهسا باران در شرکت ماه‌تاب گسترhttp://www.sharepointsolutions.ir/news/Pages/عملیاتی-شدن-رهسا-باران-در-شرکت-ماه‌تاب-گستر.aspxعملیاتی شدن رهسا باران در شرکت ماه‌تاب گستر1397/07/01
بیش از 1000 مشتری فارسی ساز شـیرپوینتhttp://www.sharepointsolutions.ir/news/Pages/بیش-از-1000-مشتری-فارسی-ساز-شـیرپوینت-در-سراسر-ایران.aspxبیش از 1000 مشتری فارسی ساز شـیرپوینت5 شهریور 1397
همکاران خوب ما در شرکت چارگون، تسلیت !http://www.sharepointsolutions.ir/news/Pages/همکاران خوب ما در شرکت چارگون، تسلیت !.aspxهمکاران خوب ما در شرکت چارگون، تسلیت !۱۳۹۶/۱۱/۲۹
پیشنهاد ویژه پایان سال راهکار خلاقhttp://www.sharepointsolutions.ir/news/Pages/sps-special-offer-1396.aspxپیشنهاد ویژه پایان سال راهکار خلاق1396/11/23
رهسا آسمان ۴ ساله شد...http://www.sharepointsolutions.ir/news/Pages/رهسا-آسمان-۴-ساله-شد.aspxرهسا آسمان ۴ ساله شد...۱ آبان ۱۳۹۶
فارسی ساز رایگانhttp://www.sharepointsolutions.ir/news/Pages/شیرپوینت-فارسی-رایگان.aspxفارسی ساز رایگان3 مهر 139۶
نینتکس رایگانhttp://www.sharepointsolutions.ir/news/Pages/امکان-استفاده-رایگان-از-محصولات-نینتکس.aspxنینتکس رایگان27 شهریور 1395
فارسی ساز رایگان هدیه بگیریدhttp://www.sharepointsolutions.ir/news/Pages/پاییز-در-رهسا-آسمان.aspxفارسی ساز رایگان هدیه بگیرید۲۹ شهریور ۱۳۹۴

​​​​