راه اندازی، پیکربندی و مدیریت فارم شیرپوینت​

تمرکز اصلی این دوره نگهداری و بروزرسانی فارم شیرپوینت شما می باشد. دوره رهسا حاکم ابتدا به تشریح معماری زیر ساخت شیرپوینت می پردازد و در ادامه نصب و راه اندازی زیر ساخت شیرپوینت را به دانشجویان آموزش می دهد. تنظیمات پس از نصب و مواردی که برای نگهداری و پایداری یک فارم شیرپوینت ضروری می باشد  و روش های متعدد پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات در شیرپوینت آموزش داده می شود.

پیش نیاز دوره:

رهسا پرتال

رهسا دانش

 

دانشجویان پس از گذراندن این دوره با موارد زیر آشنا خواهند شد:

مدیریت سایت ها شیرپوینت و وب اپلیکیشن ها را انجام دهند‪.‬

بتوانند اطلاعات شیرپوینت را پشتیبان گیری و بازیابی نمایند‪.‬

سرویس های شیرپوینت را بشناسند و بتوانند مشکلات آنها را حل نمایند‪.‬

بتوانند سلامت فارم شیرپوینت را کنترل و مانیتور کنند‪.‬

 ‬