ساخت و کاربری راهکارهای مدیریت یکپارچه سبد پروژه ها در شیرپوینت و پراجکت سرور

رهسا پروژه دوره ای کاملا کاربردی به منظور استفاده از محیط  Project Server 2013  می باشد.

بخش های ابتدایی این دوره برای کاربران و استفاده کنندگان نهایی این نرم افزار طراحی شده است و بخش های دیگر به منظور ارایه آموزش های لازم به مدیر پروژه ها و مدیریت ارشد شرکت برای مدیریت منابع و مدیریت سبد پروژه ها طراحی شده است.

 فرض بر این است که Project Server 2013در شرکت شما راه اندازی شده است و شما می خواهید استفاده کننده این نرم افزار باشید.

مباحث مربوط به نصب و پیاده سازی و پیکربندی نرم افزار در این دوره آموزشی ارایه نمی شود.

 

پیش نیاز دوره:

رهسا پرتال

آشنایی با مباحث مدیریت پروژه و نرم افزار پراجکت سرور

 

دانشجویان پس از گذراندن این دوره با موارد زیر آشنا خواهند شد:

با سامانه مدیریت پروژه ها کار کنند

نحوه تعریف منابع و پروژه ها و ارجاع وظایف را فرا خواهند گرفت

مدیران پروژه می توانند به صورت آنلاین زمانبندی پروژها را در دست داشته باشند

امکانات گسترده پراجکت سرور را در محیط فارسی رهسا پروژه تجربه خواهند کرد

ارتباط پراجکت سرور 2013 با مایکروسافت پراجکت 2013 را تجربه می کنند