ورود به سایت

رهســا باران، سادگی و کارآمدی بیشتر برای کسب و کار شما ​

مدیریت اسناد سازمانی

مرکز مدیریت اسناد و سوابق بایگانی همه مستندات مهم مجموعه شما می باشد. همه مستندات مهم پروژه ها، واحدهای سازمانی، مستندات ستادی، گزارشات، صورت جلسات و همه مستنداتی که برای سازمان شما مهم هستند و باید در یک محیط بایگانی شوند در مرکز مدیریت اسناد نگهداری می شوند.

مشاهده اطلاعات بیشتر

پایگاه مدیریت دانش

همه شرکت های کوچک و بزرگ، شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی، و همه شرکت هایی که با تولید و استفاده از دانش برای بهبود کسب و کار خود بهره می گیرند به سامانه ها یا سیستم هایی برای مدیریت دانش سازمانی نیاز دارند.

مشاهده اطلاعات بیشتر

مدیریت سبد پروژه ها

رهسـا پروژه برای تعاملات و ارتباطات بهتر تیم پروژه طراحی شده است. از آنجا که رهسا پروژه کاملا منطبق بر امکانات شیرپوینت طراحی و پیاده سازی می شود، یک محیط تعاملی بسیار پیشرفته برای مدیریت مستندات و اطلاعات پراکنده پروژه ها برای شما ایجاد می کند.

مشاهده اطلاعات بیشتر

مدیریت قراردادها

مدیریت قراردادها در رهسا باران برای شرکت های پروژه ای و همه شرکت هایی که با پیمانکاران و کارفرمایان متعدد کار می کنند طراحی شده است امور قراردادها در سازمان های پروژه ای که با پیمانکاران متعدد کار می کنند یک واحد کلیدی سازمان است.

مطالعه اطلاعات بیشتر

سامانه ثبت و پیگیری درخواست ها

سامانه ثبت و پیگیری درخواست ها نرم افزاری است که برای مدیریت و ساماندهی درخواست های کاربران از واحد فناوری اطلاعات یک سازمان جهت پاسخگویی به نیازهای فنی طراحی شده است

مطالعه اطلاعات بیشتر

مدیریت کارها و تایم شیت

مدیریت کارها و تایم شیت یک سامانه اطلاعاتی است که برای تعریف و مدیریت وظایف و کارهای کارکنان شرکت و گزارشهای روزانه میزان زمان صرف شده روی هر فعالیت طراحی شده است

مطالعه اطلاعات بیشتر