رهسا باران

رهسا باران پیاده سازی شیرپوینت در مجموعه شما و روی سرورهای مرکز داده شما است. رهسا باران نام محصولات آماده راهکار خلاق است که روی سرورهای شیرپوینت در مکان شما پیاده سازی می شود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص هرکدام از محصولات رهسا باران که در ادامه لیست شده اند با واحد مهندسی فروش راهکار خلاق تماس بگیرید.

 

مدیریت سبد پروژه ها

​مدیریت اسناد سازمانی

​مدیریت اسناد مهندسی

​پایگاه مدیریت دانش

​مدیریت جلسات و مصوبات

​مدیریت کارها و تایم شیت

​بایگانی مکاتبات سازمانی

​پورتال منابع انسانی 

​فروش و ارتباط با مشتریان 

​حافظه سازمانی 

​نظام پیشنهادها

​ارزیابی عملکرد 

​مدیریت قراردادها

​مدیریت مناقصات

​فرایند جذب و استخدام 

​مدیریت پروژهای سازمانی 

 IT Help Desk

IT Governance 

سهولت و کارآمدی بیشتر برای کسب و کار شما هدف طراحی رهسا باران است