رهسا باران

رهسا باران پیاده سازی شیرپوینت در مجموعه شما و روی سرورهای مرکز داده شما است. رهسا باران نام محصولات آماده راهکار خلاق است که روی سرورهای شیرپوینت در مکان شما پیاده سازی می شود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص هرکدام از محصولات رهسا باران که در ادامه لیست شده اند با واحد مهندسی فروش راهکار خلاق تماس بگیرید.

 

پورتال سازمانی

مرکز مدیریت اسناد
پایگاه مدیریت دانش 

مکاتبات و ارتباطات اداری

مدیریت جلسات و مصوبات

پورتال منابع انسانی

پورتال فروش و پشتیبانی مشتریان

حافظه سازمانی

نظام پیشنهادات

ارزیابی عملکرد

مدیریت قراردادها و مناقصات

فرایند جذب و استخدام

مدیریت وظایف و زمان

مدیریت پیشرفته پروژه‌ها و منابع

مدیریت ریسک و تغییرات

مدیریت سبد پروژه‌ها

مدیریت ایده‌ها و پیشنهادات پروژه

سیستم مدیریت آموزش الکترونیک

مدیریت و ارزیابی تامین کنندگان

مدیریت خرید و تدارکات

 

سهولت و کارآمدی بیشتر برای کسب و کار شما هدف طراحی رهسا باران است