​​​​رﻫﺴـــﺎ ﺑﺎران ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎ نﻫﺎی 

ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺳﺎده ﺳﺎزی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎری ﺷـﻤﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

ﺳﺎدﮔﯽ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺪف طراحی محصولات رهســـا باران است​.

رهســا باران
راهکارهای هوشمند سازماندهی اطلاعات و ارتباطات

رهســـا بـــاران، یک محیط تعاملی برای ارتباطات درون سازمانی است و بر اساس ساختار سازمانی شما سفارشی سازی می شود. رهســـا بـــاران درگاه اصلی شرکت شما برای ارتباطات بهتر کارمندان و دسترسی به مستندات و اطلاعات پراکنده در سایت واحدها، تیم های کاری و پروژه های شرکت شما می باشد. رهسا باران با مطالعه عمیق از پیاده سازیهای جهانی و بررسی نیازمندی شرکت های ایرانی طراحی شده است.
مشاهده اطلاعات بیشتر

رهســا باران
​مدیریت اسناد سازمانی

مرکز مدیریت اسناد و سوابق بایگانی همه مستندات مهم مجموعه شما می باشد. همه مستندات مهم پروژه ها، واحدهای سازمانی، مستندات ستادی، گزارشات، صورت جلسات و همه مستنداتی که برای سازمان شما مهم هستند و باید در یک محیط بایگانی شوند در مرکز مدیریت اسناد نگهداری می شوند. مرکز مدیریت اسناد سازمان زیر نظر مدیریت ارشد مجموعه شما اداره می شود و همه واحدهای سازمانی و پروژه ها موظف هستند مستندات نهایی را برای بایگانی بلند مدت به مرکز مدیریت اسناد و سوابق ارسال نمایند.
مشاهده اطلاعات بیشتر

رهســا باران
پایگاه مدیریت دانش

همه شرکت های کوچک و بزرگ، شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی، و همه شرکت هایی که با تولید و استفاده از دانش برای بهبود کسب و کار خود بهره می گیرند به سامانه ها یا سیستم هایی برای مدیریت دانش سازمانی نیاز دارند. شیرپوینت یکی از بهترین ابزارهایی است که توسط بزرگترین سازمان های علمی و تحقیقاتی در جهان به عنوان پایگاه مدیریت اسناد و دانش از آن استفاده می کنند. پایگاه مدیریت دانش در رهسا باران همه امکانات بسیار پیشرفته شیرپوینت را به خدمت گرفته است تا سیستمی کامل و جامع برای مدیریت دانش سازمانی در اختیار مجموعه شما قرار دهد.
مشاهده اطلاعات بیشتر

رهســا باران
بایگانی مکاتبات سازمانی

بایگانی مکاتبات سازمانی در رهسا باران به گونه ای طراحی شده است که همه تیم های کاری، واحدهای سازمانی یا پروژه ها در مجموعه شما می توانند نامه های دریافتی و ارسالی خود را در یک محیط بسیار پیشرفته تعاملی بایگانی کنند و متناسب با کسب و کار آن واحد یا گروه کاری گردش نامه ها در شیرپوینت پیاده سازی می شود. مدیریت ارشد شرکت یا افرادی که دسترسی لازم را دارند در قسمت داشبورد مکاتبات به همه نامه های مرتبط دسترسی دارند.
مشاهده اطلاعات بیشتر

رهســا باران
مدیریت سبد پروژه ها

رهسـا پروژه برای تعاملات و ارتباطات بهتر تیم پروژه طراحی شده است. از آنجا که رهسا پروژه کاملا منطبق بر امکانات شیرپوینت طراحی و پیاده سازی می شود، یک محیط تعاملی بسیار پیشرفته برای مدیریت مستندات و اطلاعات پراکنده پروژه ها برای شما ایجاد می کند. مدیران پروژه ها و مدیران ارشد شرکت دسترسی آنلاین و کنترل شده به وضعیت پروژه ها، تاخیرات و میزان پیشرفت پروژه ها را خواهند داشت. همه مستندات، صورت وضعیت ها و مکاتبات مرتبط با پروژه ها در محیط رهسا پروژه بارگذاری می شوند و مدیران و افراد مرتبط با دسترسی کنترل شده به همه اسناد و محتویات پروژه ها دسترسی خواهند داشت.
مشاهده اطلاعات بیشتر

رهســا باران
​مدیریت کارها و تایم شیت

مدیریت کارها و تایم شیت یک سامانه اطلاعاتی است که برای تعریف و مدیریت وظایف و کارهای کارکنان شرکت و گزارشهای روزانه میزان زمان صرف شده روی هر فعالیت طراحی شده است.همه شرکتهای کوچک و بزرگ، شرکتهای خصوصی و سازمانهای دولتی، همه شرکتهای پروژه محور و مجموعههایی که کارهای ستادی دارند و هر تیم کوچک و بزرگ کاری نیاز به سیستمی برای مدیریت کارها و میزان زمان صرف شده روی هر فعالیت دارند. مدیریت کارها و تایم شیت یک راهکار خلاقانه برای پاسخگویی به این نیاز است.
مشاهده اطلاعات بیشتر

رهســا باران
مدیریت قرارداها

مدیریت قراردادها در رهسا باران برای شرکت های پروژه ای و همه شرکت هایی که با پیمانکاران و کارفرمایان متعدد کار می کنند طراحی شده است امور قراردادها در سازمان های پروژه ای که با پیمانکاران متعدد کار می کنند یک واحد کلیدی سازمان است. با افزایش تعداد قراردادها و پیمانکاران که الحاقیه ها، صورت وضعیت ها و متمم های مختلفی دارند کنترل جریان نقدینگی و مقایسه پیشرفت فیزیکی قراردادها با پرداخت های انجام شده یک فعالیت کلیدی و مهم سازمان خواهد بود.
مشاهده اطلاعات بیشتر

رهســا باران
مدیریت جلسات و مصوبات

مدیریت جلسات و مصوبات برای ثبت و بایگانی جلسات و مستندات جلسه در سازمان های بزرگ طراحی شده است. مدیریت جلسات، پیگیری اقدامات جلسه، ثبت مصوبات و مستندات و دستور جلسات تنها بخشی از امکانات این سامانه می باشد.مدیریت جلسات و مصوبات در رهسا باران به گونه ای طراحی شده است که مطابق ساختار سازمانی مجموعه شما سفارشی سازی می شود و مدیریت ارشد سازمان در هر زمان می تواند اطلاعات مربوط به جلسات در یک واحد یا کمیته خاص را پیگیری نماید
مشاهده اطلاعات بیشتر

رهســا باران
ارزیابی عملکرد

اطلاعات این محصول در حال به روز رسانی است.
مشاهده اطلاعات بیشتر

رهســا باران
​IT Governance

حاکمیت آی تی طراحی شده است تا اجرای خدمات واحد فناوری اطلاعات در مجموعه شما را با سادگی و کارآمدی بیشتری همراه کند. همه تجهیزات و اجزای تشکیل دهنده واحد آی تی در سیستم با ساختار بسیار پیشرفته ای تعریف می شوند. مدیریت تغییرات و مستند سازی تغییرات روی همه تجهیزات و اجزای واحد آی تی با ساختار منظمی ثبت و آرشیو می شود.راهکار IT Governance برای واحد آی تی همه شرکت ها سودمند است و به منظور افزایش کارایی و اجرای منظم تر کارها در واحد فناوری اطلاعات شما طراحی شده است.
مشاهده اطلاعات بیشتر

رهســا باران
مدیریت اسناد مهندسی

اطلاعات این محصول در حال به روز رسانی است.
مشاهده اطلاعات بیشتر

رهســا باران
منابع انسانی

شیرپوینت یک فناوری بسیار پیشرفته برای دسته بندی و مدیریت محتویات و برخی فرایندهای سازمانی است و ما همه امکانات شیرپوینت را به خدمت گرفته ایم تا یک محیط پویا و تعاملی برای مدیریت همه محتویات واحد منابع انسانی و برخی فرایندهای واحد منابع انسانی شما که در سیستم های مالی و منابع انسانی وجود ندارند ارایه کنیم. پورتال منابع انسانی در رهسا باران یک Self Service HR Portal است.
مشاهده اطلاعات بیشتر


رهســا باران، سادگی و کارآمدی بیشتر برای کسب و کار شما ​