• مدیریت موثر زمان، وظایف و هزینه ها
  • مدیریت فرآیندها و گردش های کاری تایم شیت ها
  • گزارشات عمکرد پروژه
  • گزارشات عملکرد هر فرد
  • گزارشات هزینه ای پروژه ها

​​​​​​​​​​​​​​​​​​مدیریت کارها و تایم شیت یک سامانه اطلاعاتی است که برای تعریف و مدیریت وظایف و کارهای کارکنان شرکت و گزارش های روزانه میزان زمان صرف شده روی هر فعالیت طراحی شده است. همه شرکتهای کوچک و بزرگ، شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی، همه شرکت های پروژه محور و مجموعه هایی که کارهای ستادی دارند و هر تیم کوچک و بزرگ کاری نیاز به سیستمی برای مدیریت کارها و میزان زمان صرف شده روی هر فعالیت دارند. مدیریت کارها و تایم شیت یک راهکار خلاقانه برای پاسخگویی به این نیاز است.​​​​