• مدیریت منابع و هزینه پروژه
  • مدیریت وظایف و فعالیت ها
  • مدیریت زمان و تایم شیـت
  • مدیریت مستندات پروژه ها
  • مدیریت ادعا در پروژه

​​​​​​​​​​​​​​​​رهسـا پروژه برای تعاملات و ارتباطات بهتر تیم پروژه طراحی شده است. از آنجا که رهسا پروژه کاملا منطبق بر امکانات​ شیرپوینت طراحی و پیاده سازی می شود، یک محیط تعاملی بسیار پیشرفته برای مدیریت مستندات و اطلاعات پراکنده پروژه ها برای شما ایجاد می کند. مدیران پروژه ها و مدیران ارشد شرکت دسترسی آنلاین و کنترل شده به وضعیت پروژه ها، تاخیرات و میزان پیشرفت پروژه ها را خواهند داشت. همه مستندات، صورت وضعیت ها و مکاتبات مرتبط با پروژه ها در محیط رهسا پروژه بارگذاری می شوند و مدیران و افراد مرتبط با دسترسی کنترل شده به همه اسناد و محتویات پروژه ها دسترسی خواهند داشت.​