• مدیریت تجهیزات و سیستم های کامپیوتری سازمان
  • مدیریت زمان تعمیرات و نگهداری کامپیوترهای سازمان
  • مدیریت پشتیبان گیری از سیستم ها
  • مدیریت دسترسی های کاربران
  • مدیریت فرآیندها و گردش های کاری درخواست ها​


​​​​​​​​سامانه ثبت و پیگیری درخواست ها نرم افزاری است که برای مدیریت و ساماندهی درخواست های کاربران از واحد فناوری اطلاعات یک سازمان جهت پاسخگویی به  نیازهای فنی طراحی شده است.دراین سیستم درخواست ها جهت نصب نرم افزار،نصب پرینتر و اسکنر،مشکلات سخت افزار و شبکه ،درخواست جهت ریموت و ایجاد یا تغییر کاربری پرسنل در سیستم ثبت می شود و مدیر واحد مربوطه پس از ارجاع به کارشناس میتواند درخواست مورد نظر را تا تکمیل نهایی پیگیری نماید.​​​