• قابلیت ایجاد پایگاه داده تجهیزات
  • مدیریت و مستندسازی تغییرات تجهیزات و خدمات IT
  • مدیریت دسترسی ها و گروه های شیرپوینت
  • کنترل سلامت و گزارش مانیتورینگ خدمات
  • قابلیت ایجاد ساختار طبقه بندی سرویس ها و خدمات

​​​​حاکمیت آی تی طراحی شده است تا اجرای خدمات واحد فناوری اطلاعات در مجموعه شما را با سادگی و کارآمدی بیشتری همراه کند. همه تجهیزات و اجزای تشکیل دهنده واحد آی تی در سیستم با ساختار بسیار پیشرفته ای تعریف می شوند. مدیریت تغییرات و مستند سازی تغییرات روی همه تجهیزات و اجزای واحد آی تی با ساختار منظمی ثبت و آرشیو می شود. راهکار IT Governance برای واحد آی تی همه شرکت ها سودمند است و به منظور افزایش کارایی و اجرای منظم تر کارها در واحد فناوری اطلاعات شما طراحی شده است.